HUUR & BETALINGSCONDITIES    

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden;

 • WetterwilleFriesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van WetterwilleFriesland;
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
 • No rights can be derived from the content of this website.
 • WetterwilleFriesland does not accept any liability for direct or indirect damage or losses resulting from the content of the information on the website of WetterwilleFriesland.

 

Leveringsvoorwaarden

 • Onder verhuurder wordt verstaan Nic Kupers attractie verhuur;
 • Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de huur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur;
 • Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst is gesloten voor de datum vermeld op de factuur;
 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren;
 • Afrekening: Rekeningen moeten contant worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen.
 • De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen;
 • Bij annuleren buiten 24 uur van een overeenkomst tgv weersomstandigheden worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Alle bedragen vermeld in  prijslijsten op de website  zijn incl. BTW en excl. evt. reiskosten .

Levering

 • Levering op locatie;
 • Huurder zorgt voor stroom vanaf 25 mtr van de attractie;
 • Huurder zorgt bij de huur van het opblaasbare zwembad zelf voor water.